Rechtbank Gelderland scherp maar ook kort door de bocht!

Een statutair directeur kan te allen tijde worden ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. Dat is doorgaans de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of de Raad van Commissarissen. Als het besluit tot ontslag is genomen, dan wordt daarmee ook de arbeidsovereenkomst beëindigd, tenzij een directeur ziek is...

Lees meer

Kernpunten Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

In april is de Wet Arbeidsmarkt in balans (“WAB”) in internetconsultatie gegaan. Het doel van de WAB is het verbeteren van de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. De regering streeft ernaar de WAB op 1 januari 2020 in werking te laten treden. Hieronder zetten wij de belangrijkste wijzigingen...

Lees meer

Verrekenen vakantiedagentekort tijdens dienstverband? Nee…

Werknemers hebben aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij fulltime komt dat neer op 20 vakantiedagen per jaar. Bij parttime, bijvoorbeeld 24 uur per week, bestaat recht op vakantiedagen naar rato, in dat geval twaalf dagen. Vaak nemen werknemers teveel vakantiedagen op....

Lees meer

Persbericht – CLINT treedt toe tot global platform Littler

Vanaf 1 mei 2018 maakt het Amsterdamse advocatenkantoor CLINT deel uit van het global platform van Littler. Met meer dan 1.500 advocaten en 80 kantoren is Littler het grootste arbeidsrecht nichekantoor ter wereld. Littler is daarnaast toonaangevend op het gebied van het ontwikkelen en integreren van technologische toepassingen in...

Lees meer