Reminder: verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 gaat de fiscale pensioenrichtleeftijd (de pensioenleeftijd in het pensioenreglement) omhoog van 67 naar 68 jaar. Aanleiding is de stijgende levensverwachting. Nu 1 januari 2018 nadert zetten we de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij. Gevolgen voor pensioenregeling De verhoging van de pensioenrichtleeftijd leidt tot...

Lees meer

Regeerakkoord 2017 – 2021: Vertrouwen in de toekomst

Het Regeerakkoord 2017 – 2021 van de formerende politieke partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is zojuist gepresenteerd met daarin de nodige plannen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet stelt dat het economisch goed gaat, maar erkent daarbij ook dat de verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie de afgelopen jaren teveel bij...

Lees meer

Hot news: opdrachtgeversverklaring vervangt modelovereenkomst Wet DBA!

Uit uitgelekte plannen van het nieuwe kabinet Rutte III blijkt dat de – veelvuldig bekritiseerde – modelovereenkomsten uit de Wet DBA plaats zullen maken voor een opdrachtgeversverklaring. Via deze opdrachtgeversverklaring moeten opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid krijgen bij de inhuur van zelfstandigen. Deze verklaring kan via een webmodule worden ingevuld....

Lees meer

EHRM: werkgevers moeten e-mailcontrole vooraf aankondigen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelt: werkgevers moeten werknemers vooraf informeren over het controleren van hun e-mails. Doen ze dat niet, dan schenden ze de privacy van hun werknemers. Meer hierover en wat de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei...

Lees meer