Onzekerheid Wet DBA duurt voort, handhaving uitgesteld.

In eerdere blogs schreven we al over de onduidelijkheid rondom de Wet DBA, de wet die de relatie tussen opdrachtgevers en zelfstandigen (ZZP’ers) reguleert. Als gevolg van die onzekerheid was de handhaving van de wet uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018, met uitzondering van zogenaamde kwaadwillenden. In...

Lees meer

2018: Wijzigingen op HR en arbeidsrechtelijk gebied

Minimumloon omhoog Per 1 januari 2018 zijn het minimumloon en minimumjeugdloon omhoog gegaan. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt nu € 1.578,00 per maand (€ 364,15 per week / € 72,83 per dag). Daarnaast geldt het WML ook voor overuren,...

Lees meer

Reminder: verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 gaat de fiscale pensioenrichtleeftijd (de pensioenleeftijd in het pensioenreglement) omhoog van 67 naar 68 jaar. Aanleiding is de stijgende levensverwachting. Nu 1 januari 2018 nadert zetten we de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij. Gevolgen voor pensioenregeling De verhoging van de pensioenrichtleeftijd leidt tot...

Lees meer

Regeerakkoord 2017 – 2021: Vertrouwen in de toekomst

Het Regeerakkoord 2017 – 2021 van de formerende politieke partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is zojuist gepresenteerd met daarin de nodige plannen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet stelt dat het economisch goed gaat, maar erkent daarbij ook dat de verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie de afgelopen jaren teveel bij...

Lees meer