NOW 2.0: verlenging noodmaatregel voor drie maanden

Nieuwe regels vanaf 1 juni 2020 De NOW wordt verlengd voor een periode van drie maanden. Door het openstellen van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is het de afgelopen periode mogelijk geweest om een groot aantal werkgevers op korte termijn financieel tegemoet te komen, wat eraan heeft...

Lees meer

Stilzitten loont niet, ook niet met carnaval

Recent heeft Hof Den Bosch zich uitgesproken in een kwestie waarin een werkneemster aanspraak maakte op loon, drie jaar nadat zij niet meer werd opgeroepen voor haar werk. Volgens het hof had werkneemster het er welbewust bij laten zitten en heeft zij geen bereidheid getoond haar werk te verrichten....

Lees meer

Re-integratieverplichtingen en corona: voorkom een loonsanctie!

De beperkende coronamaatregelen hebben invloed op de beoordeling van de re-integratie- inspanningen van de werkgever. Het UWV realiseert zich dat, als gevolg van corona, soms niet voldoende aan re-integratie kan worden gedaan. Dit betekent echter niet dat werkgevers hun re-integratieactiviteiten tijdens corona stil kunnen leggen. Wat van werkgevers wordt...

Lees meer