Archief categorie: OR

Ontslag lastig OR-lid ondanks opzegverbod

Ondernemingsraadleden (“OR-leden”) genieten bijzondere ontslagbescherming. Een hardnekkig misverstand is echter dat het onmogelijk is OR-leden te ontslaan. Dat kan wel, mits de reden voor ontslag niet samenhangt met het OR-lidmaatschap. Een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Holland maakt dat nogmaals duidelijk. Wat was er aan de hand? Werknemer, in dienst...

Kun je dwarsliggend OR-lid buitenspel zetten?

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (“WOR”) kan de kantonrechter een ondernemingsraadslid uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad (“OR”). Een verzoek daartoe kan worden gedaan door de ondernemer of de OR. De ondernemer kan uitsluiting slechts verzoeken op de grond dat het OR-lid het...

Reminder: verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 gaat de fiscale pensioenrichtleeftijd (de pensioenleeftijd in het pensioenreglement) omhoog van 67 naar 68 jaar. Aanleiding is de stijgende levensverwachting. Nu 1 januari 2018 nadert zetten we de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij. Gevolgen voor pensioenregeling De verhoging van de pensioenrichtleeftijd leidt tot...