Archief categorie: pensioen

Ruime uitleg verplichtstellingsbesluit Bpf Zorg en Welzijn

De verplichtstellingsbeschikking (of verplichtstellingsbesluit) van een bedrijfstakpensioenfonds (“Bpf”) bepaalt of een werkgever verplicht is deel te nemen aan de pensioenregeling van het Bpf. In geval van samenwerking door meerdere rechtspersonen in één groep of concern rijst de vraag of per rechtspersoon afzonderlijk moet worden onderzocht of die onder werkingssfeerbepaling...

Volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor AOW-leeftijd?

Mag een werkgever een lagere of zelfs geen transitievergoeding toekennen bij ontslag kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd? Op 5 oktober 2018 heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken. Feiten Werkgever heeft een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer. Met toestemming van het UWV...

Reminder: verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar

Per 1 januari 2018 gaat de fiscale pensioenrichtleeftijd (de pensioenleeftijd in het pensioenreglement) omhoog van 67 naar 68 jaar. Aanleiding is de stijgende levensverwachting. Nu 1 januari 2018 nadert zetten we de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij. Gevolgen voor pensioenregeling De verhoging van de pensioenrichtleeftijd leidt tot...

Sociaal plan met vrijwillige vertrekregeling kwalificeert niet als RVU

Recent heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een vrijwillige vertrekregeling in een sociaal plan niet kwalificeert als een verkapt vroegpensioen, ofwel een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Dit betekende dat de werkgever de hoge fiscale boete van 52% niet hoefde te betalen. Deze uitspraak is een opluchting voor werkgevers...