Littler publiceert eerste jaarlijkse European survey!

Bekijk de eerste editie van Littler’s jaarlijkse Europese onderzoek naar welke juridische en HR-kwesties de grootste impact hebben voor Europese werkgevers. In dit onderzoek is de input verwerkt van meer dan 800 executives, HR-professionals en bedrijfsjuristen uit heel Europa. De kernpunten zijn opgenomen in een Europe 2018 Survey Infographic...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) naar Tweede Kamer

Minister Koolmees heeft op 9 november 2018 het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (“WAB”) aan de Tweede Kamer gestuurd. Het doel van de WAB is het verbeteren van de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. In een eerder blog hebben we de kernpunten van de WAB uiteengezet. Het wetsvoorstel WAB...

Lees meer

Technostress – recht om offline te zijn?

De afgelopen jaren is de grens tussen werk en privé steeds verder vervaagd. Werknemers voelen de druk altijd online te zijn, ook in het weekend en tijdens vakanties. Smartphones en smartwatches stellen werknemers in staat altijd en overal e-mails, telefoontjes of berichten te ontvangen, waardoor het moeilijk is los...

Lees meer

Onderzoeksrapport in arbeidsgeschil in strijd met AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft het nodige stof doen opwaaien. De AVG heeft de privacyrechten van betrokkenen, de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, versterkt en uitgebreid. Eén van de nieuwe rechten is het “recht van vergetelheid”, dat hen...

Lees meer