Onderzoeksrapport in arbeidsgeschil in strijd met AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, heeft het nodige stof doen opwaaien. De AVG heeft de privacyrechten van betrokkenen, de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, versterkt en uitgebreid. Eén van de nieuwe rechten is het “recht van vergetelheid”, dat hen...

Lees meer

Kun je dwarsliggend OR-lid buitenspel zetten?

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (“WOR”) kan de kantonrechter een ondernemingsraadslid uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad (“OR”). Een verzoek daartoe kan worden gedaan door de ondernemer of de OR. De ondernemer kan uitsluiting slechts verzoeken op de grond dat het OR-lid het...

Lees meer

Volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor AOW-leeftijd?

Mag een werkgever een lagere of zelfs geen transitievergoeding toekennen bij ontslag kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd? Op 5 oktober 2018 heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken. Feiten Werkgever heeft een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer. Met toestemming van het UWV...

Lees meer

Wordt bedrijfsauto door tijdsverloop arbeidsvoorwaarde?

Arbeidsvoorwaarden worden doorgaans opgenomen in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of in een arbeidsvoorwaardenregeling. Dat een arbeidsvoorwaarde echter ook door verloop van tijd kan ontstaan, wordt bevestiging in een recente uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. Feiten Werknemer is sinds 2002 in dienst. De toepasselijke cao verplicht tot inlevering van in...

Lees meer