Archief categorie: aanzegvergoeding

Aanzegvergoeding alleen bij niet informeren over voortzetting

Op 19 oktober 2020 oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de vraag of een werkgever heeft voldaan aan de aanzegverplichting en of de aanzegvergoeding verschuldigd is. De wet schrijft voor dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de werkgever uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, schriftelijk informeert over...

1, 2, 3, … 10, Wie weg is, is gezien! Mét aanzegvergoeding

Rechtbank Midden-Nederland heeft recent geoordeeld dat niet-verschijnen op het werk en geen contact meer opnemen met de werkgever, ontslag op staande voet rechtvaardigt. Wat speelde er? De werknemer in kwestie was sinds 1 november 2018 voor bepaalde tijd in dienst als medewerker webshop. Zijn tweede arbeidsovereenkomst liep af op...