Archief categorie: arbeidsongeschiktheid

Ziekmelding na UWV-procedure leidt tot ‘ontbindingsverbod’

In een recente kwestie verzocht de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden, nadat het UWV zijn ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden had afgewezen. Twee weken na de afwijzing door het UWV, maar nog voordat de werkgever bij de kantonrechter het verzoekschrift had ingediend, meldt de werknemer...