Archief categorie: cao

De winst van Wibra

Wibra Supermarkten B.V. is flink getroffen door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende winkelsluitingen. Niet voor niets ontving zij voorschotten op de NOW-1, NOW-2 en NOW-3 regelingen van in totaal circa EUR 7,5 miljoen. Deze staatssteun heeft de problemen wellicht verlicht, maar niet weggenomen. Wibra vond in de cao...

Handhaving cao-naleving: gaat dat wel goed?

De Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (‘SNCU’) is de voorlichter, toezichthouder en handhaver van de Cao voor Uitzendkrachten (zowel ABU als NBBU). De SNCU heeft de bevoegdheid om te controleren of een uitzendbureau onder de werkingssfeer van de cao valt, en zo ja, of dit op juiste wijze wordt...