Archief categorie: COVID-19

De winst van Wibra

Wibra Supermarkten B.V. is flink getroffen door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende winkelsluitingen. Niet voor niets ontving zij voorschotten op de NOW-1, NOW-2 en NOW-3 regelingen van in totaal circa EUR 7,5 miljoen. Deze staatssteun heeft de problemen wellicht verlicht, maar niet weggenomen. Wibra vond in de cao...

COVID-19 rechtvaardigt huurverlaging. Ook salarisverlaging?

Rechtbank Den Haag oordeelde onlangs dat de coronacrisis als onvoorziene omstandigheid heeft gezorgd voor een fundamentele verstoring van het evenwicht in een huurovereenkomst tussen een restauranthouder en diens verhuurder. Die verstoring rechtvaardigt volgens de rechtbank verlaging van de huur. De rechtbank baseerde zich hierbij op het algemene verbintenissenrecht en...