Archief categorie: ontslag

1, 2, 3, … 10, Wie weg is, is gezien! Mét aanzegvergoeding

Rechtbank Midden-Nederland heeft recent geoordeeld dat niet-verschijnen op het werk en geen contact meer opnemen met de werkgever, ontslag op staande voet rechtvaardigt. Wat speelde er? De werknemer in kwestie was sinds 1 november 2018 voor bepaalde tijd in dienst als medewerker webshop. Zijn tweede arbeidsovereenkomst liep af op...

‘Bitcoins minen’ rechtvaardigt geen ontslag op staande voet

De opkomst van de bitcoin en de duizelingwekkende bedragen die daarmee te verdienen zijn, heeft op velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Omdat het minen (verdienen) van bitcoins aandacht vergt en tijdig handelen essentieel is, oefenen steeds meer mensen hun liefhebberij ook tijdens werktijd uit. Dat dit grote gevolgen kan hebben...

Rechten en plichten werkgever bij opzegging door werknemer

In verband met de grote gevolgen die een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan hebben, vereist de opzegging door een werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. In de situatie dat hier twijfel over bestaat en een werknemer bijvoorbeeld in een emotionele toestand zijn arbeidsovereenkomst opzegt, rust op de werkgever de...

Let op met het (dubbel) straffen van werknemers!

De kantonrechter in Rotterdam wees onlangs het verzoek van RTV Rijnmond tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een van haar redacteuren af, omdat deze al was gestraft voor hetzelfde vergrijp. Nadat in een krantenartikel de hoogte van het beloningspakket van de directeur van RTV Rijnmond was gepubliceerd, sprak de...