Archief categorie: opzegging

Bepaalde tijd voldoende bepaalbaar? Opzegging of aanzegging?

Het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is meestal gekoppeld aan een kalenderdatum. Het is ook mogelijk de duur van de arbeidsovereenkomst te koppelen aan een bepaald werk of project, mits voldoende objectief bepaalbaar is wanneer dat werk of project is afgerond. Daarnaast moet de werknemer binnen twee...

Rechten en plichten werkgever bij opzegging door werknemer

In verband met de grote gevolgen die een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan hebben, vereist de opzegging door een werknemer een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring. In de situatie dat hier twijfel over bestaat en een werknemer bijvoorbeeld in een emotionele toestand zijn arbeidsovereenkomst opzegt, rust op de werkgever de...

Goed nieuws! Opzegging arbeidsovereenkomst wegens bereiken pensioenleeftijd ook mogelijk met pensioenbeding

Veel arbeidsovereenkomsten en cao’s bevatten nog een pensioenbeding, waarin is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst automatisch zal eindigen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer. Sinds de invoering van de wet werk en zekerheid (WWZ) heeft de werkgever echter ook de mogelijkheid een arbeidsovereenkomst met een werknemer...