Archief categorie: opzegverbod

Ziekmelding na UWV-procedure leidt tot ‘ontbindingsverbod’

In een recente kwestie verzocht de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden, nadat het UWV zijn ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische omstandigheden had afgewezen. Twee weken na de afwijzing door het UWV, maar nog voordat de werkgever bij de kantonrechter het verzoekschrift had ingediend, meldt de werknemer...

Opzegverbod tijdens ziekte in ‘hoger beroep’: oneindige doorwerking?

In geval van een reorganisatie kan een werkgever in beginsel geen afscheid nemen van een zieke werknemer. Ook niet als deze op basis van het afspiegelingsbeginsel in aanmerking komt voor ontslag. De zieke werknemer komt dan immers een beroep toe op het opzegverbod tijdens ziekte. De enige uitzondering hierop...

Schenden re-integratieverplichtingen? Ontslag!

Iedere werkgever krijgt vroeg of laat te maken met een werknemer die uitvalt wegens ziekte. Dat is in de eerste plaats vervelend voor de werknemer, maar heeft ook verstrekkende gevolgen voor de werkgever: werk stapelt zich op, collega’s staan onder druk en kosten nemen toe. Alle reden dus om...

Zieke bestuurder staat niet aan ontslag in de weg

Recent oordeelde Rechtbank Rotterdam over het ontslag van een zieke statutair directeur. Een van de vragen die speelde was of de directeur een beroep toekwam op het opzegverbod wegens ziekte. De rechtbank kwam tot een interessant oordeel. Feiten De directeur was sinds januari 2001 statutair bestuurder van een besloten...