Archief categorie: RVU

RVU-versoepeling: ruimere mogelijkheid vervroegde uittreding!

Op 1 januari 2006 werd een streep getrokken door het fiscale voordeel voor VUT- en andere vroegpensioenregelingen. Vanaf dat moment geldt een regeling die het doel heeft werknemers een overbruggingsuitkering tot hun pensioengerechtigde leeftijd aan te bieden, als een Regeling Vervroegd Uittreden (“RVU”). Het pensioenakkoord van juni 2019 bevat...

Feitelijke uitstroom oudere werknemers irrelevant bij beoordeling RVU

Na een jarenlange strijd over de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) heeft de Belastingdienst opnieuw bot gevangen. Wat speelde er? In navolging van Hof Den Bosch heeft de Hoge Raad op 22 juni 2018 geoordeeld dat de vraag of een sociaal plan met een vrijwilligers- en plaatsmakersregeling bij een...

Sociaal plan met vrijwillige vertrekregeling kwalificeert niet als RVU

Recent heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een vrijwillige vertrekregeling in een sociaal plan niet kwalificeert als een verkapt vroegpensioen, ofwel een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Dit betekende dat de werkgever de hoge fiscale boete van 52% niet hoefde te betalen. Deze uitspraak is een opluchting voor werkgevers...