Archief categorie: slapend dienstverband

Werkgever hoeft ‘slaper’ niet actief te informeren

In november 2019 oordeelde de Hoge Raad over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Van een slapend dienstverband is sprake als de werknemer langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is. De loondoorbetalingsplicht vervalt dan maar de arbeidsovereenkomst blijft in stand. Zodra de werkgever deze beëindigt, heeft de werknemer recht op transitievergoeding....

Nieuwsflits! Hoge Raad: werkgever moet slapend dienstverband beëindigen

De Hoge Raad heeft zich zojuist uitgelaten over slapende dienstverbanden. Volgens de Hoge Raad dient een werkgever op grond van het beginsel van ‘goed werkgeverschap’ mee te werken met het voorstel van een werknemer tot beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, waarbij aan de werknemer een vergoeding ter...