Archief categorie: statutair directeur

Statutair bestuurder of (gewoon) algemeen directeur?

Regelmatig ontstaat bij een voorgenomen ontslag van een directeur discussie over de vraag of diegene wel statutair bestuurder is. De vraag is van belang omdat een statutair bestuurder een beperktere ontslagbescherming geniet dan een ‘normale’ werknemer. Hoofdregel is dat de benoeming van bestuurders gebeurt door de algemene vergadering van...

Rechtbank Gelderland scherp maar ook kort door de bocht!

Een statutair directeur kan te allen tijde worden ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. Dat is doorgaans de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) of de Raad van Commissarissen. Als het besluit tot ontslag is genomen, dan wordt daarmee ook de arbeidsovereenkomst beëindigd, tenzij een directeur ziek is...