Archief categorie: transitievergoeding

Werkgever hoeft ‘slaper’ niet actief te informeren

In november 2019 oordeelde de Hoge Raad over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Van een slapend dienstverband is sprake als de werknemer langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is. De loondoorbetalingsplicht vervalt dan maar de arbeidsovereenkomst blijft in stand. Zodra de werkgever deze beëindigt, heeft de werknemer recht op transitievergoeding....

Volledige transitievergoeding bij ontslag kort voor AOW-leeftijd?

Mag een werkgever een lagere of zelfs geen transitievergoeding toekennen bij ontslag kort voor het bereiken van de AOW-leeftijd? Op 5 oktober 2018 heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken. Feiten Werkgever heeft een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemer. Met toestemming van het UWV...

Billijke vergoeding: geknipt of geschoren?

Met de WWZ zijn twee ontslagvergoedingen geïntroduceerd in het arbeidsrecht: de transitievergoeding en de billijke vergoeding. De transitievergoeding dient enerzijds als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding is verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd en...