Archief categorie: ziekte

Opzegverbod tijdens ziekte in ‘hoger beroep’: oneindige doorwerking?

In geval van een reorganisatie kan een werkgever in beginsel geen afscheid nemen van een zieke werknemer. Ook niet als deze op basis van het afspiegelingsbeginsel in aanmerking komt voor ontslag. De zieke werknemer komt dan immers een beroep toe op het opzegverbod tijdens ziekte. De enige uitzondering hierop...

Loonstop stopt loon tot laatste cent

Kort nadat een transportbedrijf een chauffeur informeert dat zijn (tweede) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, meldt deze zich ziek. De bedrijfsarts acht de chauffeur vrijwel meteen in staat halve dagen rustige werkzaamheden in de loods te verrichten. De chauffeur is het hier niet mee eens en laat...

Perfectionistische, hardwerkende werknemer: droom of risico?

Een perfectionistische, hardwerkende werknemer is de droom van elke werkgever. Recent ervoer een werkgever hiervan de keerzijde toen een ex-werknemer een procedure startte waarin zij uitbetaling van haar overuren vorderde en schadevergoeding voor gezondheidsklachten, waaronder een miskraam en een burn-out. Wat speelde er? Werkneemster was van 1 december 2014...

Toepassing uitzendbeding bij ziekte verleden tijd?

Al geruime tijd is het uitzendbeding vaste praktijk in uitzendland. Het uitzendbeding geldt steeds voor uitzendkrachten die minder dan 78 weken voor het uitzendbureau hebben gewerkt, tenzij toepassing ervan schriftelijk is uitgesloten. Het beding leidt er toe dat de uitzendovereenkomst eindigt, wanneer de inlener de arbeidskracht niet meer wil...