Nieuwsflits: verlenging economisch noodpakket tot 1 oktober 2020

Vanochtend is bekendgemaakt dat het economisch noodpakket in verband met de coronaviruscrisis met een maand wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Doel van deze verlenging is het kabinet en de sociale partners de tijd te geven om lange termijnafspraken te maken om de financiële crisis het hoofd te kunnen bieden.

Welke afspraken worden verlengd?

Deze verlenging van ‘Noodpakket 2.0’ ziet op:

  • de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud;
  • de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB;
  • de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;
  • de Corona Overbruggingsleningen (bedrag beschikbaar voor leningen wordt evenredig verhoogd van 150 miljoen naar 200 miljoen);
  • de fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden;
  • de Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

Toch ontslagboete bij gebruikmaking NOW

De afgelopen weken vielen de vakbonden over Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heen nadat hij bekend maakte in NOW 2.0 de ‘ontslagboete’ te schrappen voor bedrijven die tijdens de NOW-subsidie toch werknemers zouden ontslaan wegens bedrijfseconomische redenenen. Wij berichtten u hierover in ons vorige blog.

Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) wordt nu toch opnieuw een ontslagboete ingevoerd. De WMCO is van toepassing bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers in één UWV-werkgebied binnen een tijdvak van drie maanden. Bedrijven die gebruik maken van de NOW-regeling en niettemin een collectief ontslag doorvoeren zullen een korting van 5% op de NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij (i) zij een akkoord hebben bereikt met de vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere werknemersvertegenwoordiging) of, indien dat niet het geval is, (ii) er door deze partijen om mediation is gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

De kamerbrief vindt u hier.

Eric van Dam (evd@clintlegal.com / +31 20 820 0330)