CLINT | Littler verwelkomt Sander Theunissen

Met veel plezier berichten we dat CLINT | Littler Sander Theunissen per 1 mei 2021 heeft aangetrokken als counsel. Sander heeft ruim tien jaar ervaring als advocaat in het oplossen van arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke geschillen, zowel binnen als buiten rechte. Sander publiceert regelmatig, geeft lezingen en trainingen en is...

Lees meer

Reisje naar code oranje? Rode kaart!

Een werknemer die ondanks een verbod van zijn werkgever afreisde naar een gebied waarvoor code oranje gold, is terecht op staande voet ontslagen, aldus de kantonrechter in Maastricht. Daarbij speelde een rol dat hij reeds diverse laatste waarschuwingen had ontvangen en dus een ‘gewaarschuwd mens’ was, maar niettemin het...

Lees meer

Bepaalde tijd voldoende bepaalbaar? Opzegging of aanzegging?

Het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is meestal gekoppeld aan een kalenderdatum. Het is ook mogelijk de duur van de arbeidsovereenkomst te koppelen aan een bepaald werk of project, mits voldoende objectief bepaalbaar is wanneer dat werk of project is afgerond. Daarnaast moet de werknemer binnen twee...

Lees meer