Perfectionistische, hardwerkende werknemer: droom of risico?

Een perfectionistische, hardwerkende werknemer is de droom van elke werkgever. Recent ervoer een werkgever hiervan de keerzijde toen een ex-werknemer een procedure startte waarin zij uitbetaling van haar overuren vorderde en schadevergoeding voor gezondheidsklachten, waaronder een miskraam en een burn-out. Wat speelde er? Werkneemster was van 1 december 2014...

Lees meer

Aanzegvergoeding alleen bij niet informeren over voortzetting

Op 19 oktober 2020 oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de vraag of een werkgever heeft voldaan aan de aanzegverplichting en of de aanzegvergoeding verschuldigd is. De wet schrijft voor dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de werkgever uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, schriftelijk informeert over...

Lees meer

1, 2, 3, … 10, Wie weg is, is gezien! Mét aanzegvergoeding

Rechtbank Midden-Nederland heeft recent geoordeeld dat niet-verschijnen op het werk en geen contact meer opnemen met de werkgever, ontslag op staande voet rechtvaardigt. Wat speelde er? De werknemer in kwestie was sinds 1 november 2018 voor bepaalde tijd in dienst als medewerker webshop. Zijn tweede arbeidsovereenkomst liep af op...

Lees meer

RVU-versoepeling: ruimere mogelijkheid vervroegde uittreding!

Op 1 januari 2006 werd een streep getrokken door het fiscale voordeel voor VUT- en andere vroegpensioenregelingen. Vanaf dat moment geldt een regeling die het doel heeft werknemers een overbruggingsuitkering tot hun pensioengerechtigde leeftijd aan te bieden, als een Regeling Vervroegd Uittreden (“RVU”). Het pensioenakkoord van juni 2019 bevat...

Lees meer