NOW-update: spelregels verruimd

Afgelopen week heeft minister Koolmees de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de verruiming van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (“NOW”) bij concerns. Verruiming In het kort komt de NOW erop neer dat bedrijven die gedurende drie (3) maanden minstens 20% omzetverlies lijden, gedurende de maanden april, mei...

Lees meer

Toepassing uitzendbeding bij ziekte verleden tijd?

Al geruime tijd is het uitzendbeding vaste praktijk in uitzendland. Het uitzendbeding geldt steeds voor uitzendkrachten die minder dan 78 weken voor het uitzendbureau hebben gewerkt, tenzij toepassing ervan schriftelijk is uitgesloten. Het beding leidt er toe dat de uitzendovereenkomst eindigt, wanneer de inlener de arbeidskracht niet meer wil...

Lees meer

Werkgever mag pensioenregeling eenzijdig wijzigen

Werkgevers stellen ons geregeld de vraag of ze hun bestaande pensioenregeling eenzijdig kunnen wijzigen. Uitgangspunt is dat werknemers, los van de ondernemingsraad (“OR”), moeten instemmen met een wijziging van de pensioenregeling. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de werkgever de pensioenregeling eenzijdig wijzigen. Rechtbank Gelderland oordeelde onlangs dat een eenzijdige...

Lees meer