Het beste van twee werelden

De gespecialiseerde diensten zoals u verwacht van een topkantoor gecombineerd met de persoonlijke benadering, praktische aanpak en scherpe tarieven van een boutique-kantoor.

Juridische vraagstukken? CLINT helpt

Wij houden ons dagelijks bezig met vragen als:

Hoe zet ik een ondernemingsraad op?
Hoe bouw ik een individueel ontslagdossier op?
Hoe harmoniseer ik de arbeidsvoorwaarden na een fusie?
Hoe onderhandel ik met vakbonden over een sociaal plan?

Onze diensten:

  • HR transactiebegeleiding: due diligence, arbeidsverhoudingen en ondersteuning tijdens onderhandelingen, bij ‘day one readiness’ en bij integratie na fusies.
  • Strategisch arbeidsrecht: nationaal en internationaal medezeggenschapsrecht (op het gebied van Europese en lokale ondernemingsraden), pensioenwijzigingstrajecten, onderhandelen met vakbonden, collectieve arbeidsovereenkomsten, internationaal werknemersverkeer en complexe juridische procedures.
  • Day-to-day arbeidsrecht: bijvoorbeeld op het gebied van individuele en collectieve ontslagen, juridische procedures, arbeidsongeschiktheid en re-integratie van zieke werknemers, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, gedragscodes en richtlijnen en werknemers beperkende bedingen.
  • Flexibele arbeidsrelaties: managementovereenkomsten, ZZP-contracten, Wet DBA en conflicten in samenwerkingsverbanden.
  • Alternatieve geschillenbeslechting: mediation en arbitrage op het gebied van arbeidsrelaties en andere samenwerkingsverbanden (gecertificeerd via Mediators Federatie Nederland).

Neem contact met ons op

Wouter Engelsman

“Wij staan u graag bij met onze jarenlange ervaring. Wij zijn advocaten. En ondernemers. De combinatie van onze kennis en verschillende achtergronden stelt ons in staat u altijd adequaat te helpen, voor welk probleem u zich ook gesteld ziet. Creativiteit is in ons vak noodzaak, geen bijzaak.”