Werkgever: treed op bij seksuele intimidatie!

De werkgever is aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens zijn werkzaamheden lijdt. Ook psychische schade als gevolg van bijvoorbeeld seksuele intimidatie kan hieronder vallen. Dit is slechts anders indien de werkgever aantoont aan zijn zorgplicht te hebben voldaan, aldus Gerechtshof Amsterdam. Schouwburg ‘De Kampanje’ is het cultureel centrum...

Lees meer

CLINT | Littler verwelkomt Sander Theunissen

Met veel plezier berichten we dat CLINT | Littler Sander Theunissen per 1 mei 2021 heeft aangetrokken als counsel. Sander heeft ruim tien jaar ervaring als advocaat in het oplossen van arbeidsrechtelijke en medezeggenschapsrechtelijke geschillen, zowel binnen als buiten rechte. Sander publiceert regelmatig, geeft lezingen en trainingen en is...

Lees meer

Reisje naar code oranje? Rode kaart!

Een werknemer die ondanks een verbod van zijn werkgever afreisde naar een gebied waarvoor code oranje gold, is terecht op staande voet ontslagen, aldus de kantonrechter in Maastricht. Daarbij speelde een rol dat hij reeds diverse laatste waarschuwingen had ontvangen en dus een ‘gewaarschuwd mens’ was, maar niettemin het...

Lees meer