De winst van Wibra

Wibra Supermarkten B.V. is flink getroffen door de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende winkelsluitingen. Niet voor niets ontving zij voorschotten op de NOW-1, NOW-2 en NOW-3 regelingen van in totaal circa EUR 7,5 miljoen. Deze staatssteun heeft de problemen wellicht verlicht, maar niet weggenomen. Wibra vond in de cao...

Lees meer

Werkgever: treed op bij seksuele intimidatie!

De werkgever is aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens zijn werkzaamheden lijdt. Ook psychische schade als gevolg van bijvoorbeeld seksuele intimidatie kan hieronder vallen. Dit is slechts anders indien de werkgever aantoont aan zijn zorgplicht te hebben voldaan, aldus Gerechtshof Amsterdam. Schouwburg ‘De Kampanje’ is het cultureel centrum...

Lees meer