Aanzegvergoeding alleen bij niet informeren over voortzetting

Op 19 oktober 2020 oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de vraag of een werkgever heeft voldaan aan de aanzegverplichting en of de aanzegvergoeding verschuldigd is. De wet schrijft voor dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de werkgever uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, schriftelijk informeert over...

Lees meer

1, 2, 3, … 10, Wie weg is, is gezien! Mét aanzegvergoeding

Rechtbank Midden-Nederland heeft recent geoordeeld dat niet-verschijnen op het werk en geen contact meer opnemen met de werkgever, ontslag op staande voet rechtvaardigt. Wat speelde er? De werknemer in kwestie was sinds 1 november 2018 voor bepaalde tijd in dienst als medewerker webshop. Zijn tweede arbeidsovereenkomst liep af op...

Lees meer

RVU-versoepeling: ruimere mogelijkheid vervroegde uittreding!

Op 1 januari 2006 werd een streep getrokken door het fiscale voordeel voor VUT- en andere vroegpensioenregelingen. Vanaf dat moment geldt een regeling die het doel heeft werknemers een overbruggingsuitkering tot hun pensioengerechtigde leeftijd aan te bieden, als een Regeling Vervroegd Uittreden (“RVU”). Het pensioenakkoord van juni 2019 bevat...

Lees meer

CLINT | Littler verwelkomt Petra Greuter

Met veel plezier berichten we dat CLINT | Littler Petra Greuter per 1 oktober 2020 heeft aangetrokken als advocaat. Petra begon haar loopbaan in 2017 als advocaat in de arbeidsrecht-praktijk bij Lexence. Zij heeft ruime ervaring op het gebied van individueel en collectief ontslagrecht, medezeggenschap en sociale zekerheidsrecht. CLINT...

Lees meer